Mocht u onverhoopt een klacht hebben wat betreft een product dan kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken via: recreatieve@planet.nl(link sends e-mail) of per post naar: De Recreatieve - Vliehors 32 - 8223CZ Lelystad.

Zodra wij de klacht binnen hebben, zullen wij u dit bevestigen. We zullen vervolgens binnen 2 werkdagen een antwoord gegeven op uw klacht.