Alle bedrijfs- en persoonsgegevens die door de Recreatieve worden verzameld bij het doen van een boeking op Recreatieve.nl, zullen vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. De verwerking van de gegevens is in handen van Peter en Margriet Mastenbroek. De registratie van deze gegevens is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te voorzien van informatie over uw boeking.

Het doel van het registreren van bedrijfs- en persoonsgegevens door de Recreatieve is om u zo goed mogelijk te voorzien van informatie over uw boeking en bij eventuele klachten snel uw gegevens op te kunnen zoeken. De gegevens worden niet gebruikt met als doel u reclamemateriaal toe te zenden en worden niet doorverkocht aan derden.

Op verzoek is de Recreatieve bereid eerder door u verstrekte gevens te verwijderen.

Op verzoek is de Recreatieve ook bereid inzage te geven in de geregistreerde gegevens. U kunt dat alleen doen door een bezoek te brengen aan de Touwenwinkel in Lelystad (Rode Klif 216) waarbij u zich dient te legitimeren om te voorkomen dat anderen onterecht toegang krijgen tot uw gegevens.

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop door Recreatieve is of wordt omgegaan met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht daarover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, of om een van bovengenoemde redenen contact met ons wilt opnemen dan kan dat op de volgende manieren:

- via de contactpagina
- via emailadres recreatieve@planet.nl(link sends e-mail)
- via postadres: De Recreatieve, Vliehors 32, 8223CZ Lelystad
- door op werkdagen van 12:00 tot 16:00 uur te bellen naar: 0320-248445